Số 98, Đường B, Khu Trung Tâm Hành Chính, KP. Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
0908 185 567
TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG CAO

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:

Công ty TNHH MTV XD TM VÀ DV NHẤT TÍN AN được tổ chức hoạt động theo phương pháp Quản Lý Một Phút (gọi tắt là quy trình PRICE) và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ban điều hành công ty gồm chủ tịch hội đồng,kim giám đốc. Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của công ty trước pháp luật, trước đối tác là khách hàng, nhà cung cấp thiết bị, nhà thầu phụ về mọi hoạt động sản suất kinh doanh của công ty. Giám đốc có nhiệm vụ sau:

  • Định hướng (Pinpoint): Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. Xác định phạm vi hành động chính yếu cho nhân viên bằng những tiêu chí có thể quan sát và đo lường được.
  • Ghi nhận (Record): Đánh giá mọi hoạt động tổ chức, thiết kế, thi công của công ty diễn ra trong hiện tại và theo dõi tiến triển những hoạt động trong phạm vi ấy.
  • Tham gia (Involve): thống nhất về những mục tiêu và chiến lược hành động trong công tác huấn luyện và đánh giá.
  • Huấn luyện (Coach): Quan sát những hoạt động của công ty và xử lý kết quả.
  • Đánh giá (Evaluate): Đánh giá chính thức về tình hình hiện tại những hoạt động của công ty, đồng thời vạch ra những chiến lược trong tương lai.
2018 Copyright © CÔNG TY TNHH MTV XD - TM & DV NHẤT TÍN AN Web Design by Nina.vn
Đang online: 2   |   Tuần: 41   |   Tháng: 157   |   Tổng truy cập: 27607

XÂY ĐỰNG NHÀ XƯỞNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC